La firma Rusca Defensa Penal, advocats penalistes, sorgeix com a despatx especialitzat exclusivament en dret penal de la firma Gibert-Rusca. Advocats associats.

 

Amb una tradició en l’exercici de la advocacia, i en especial en la defensa penal, des de fa més de 25 anys.

La finalitat essencial és la defensa dels interessos dels seus clients en tot tipus de conflictes referent a l’àmbit del Dret Penal, de la forma més pragmàtica, eficaç i avantatjosa. Entenent els encàrrecs professionals, no només com una qüestió tècnica jurídica i d’estratègia de defensa, sinó també com una problemàtica personal, on el tracte directe i proper esdevé imprescindible.

Alhora també es fa extensiva a la defensa de les persones jurídiques i empreses en general, donat que l’evolució actual del Dret Penal amplia substancialment les possibilitats de que es vegin immersos en conflictes de caire penal. I on molts cops, la prevenció i la informació passa a ser un element essencial per tal de poder desenvolupar l’activitat mercantil.

Tothom te dret, sempre, a una defensa digna, independentment dels fets que presumiblement se li puguin atribuir.

A Rusca Defensa Penal creiem que totes les persones tenen dret, sempre, a una defensa digna”